Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Verklaring van erfrecht

Gegevens voor het maken van een verklaring van erfrecht Als u een verklaring van erfrecht of executele wilt laten opstellen heeft de notaris voor het maken daarvan de gegevens en/of documenten nodig zoals opgenomen in de vragenlijst (klik op het woord vragenlijst om het document te openen). Soms blijkt uit ons onderzoek dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn; wij zullen daar dan naar vragen.

Verklaring van erfrecht stappenplan De verklaring van erfrecht wordt door de notaris gemaakt. Om dat te kunnen doen heeft ons notariskantoor de gegevens uit de vragenlijst nodig. U kunt de vragenlijst per post of per e-mail aan ons kantoor sturen; het is niet nodig dat u bij ons op kantoor langskomt. Zodra de vragenlijst in ons bezit is, gaan wij bij het Centraal Testamenten Register (CTR) na of er een testament is, en zo ja, bij welke notaris dat testament is gemaakt. Bij die notaris wordt zonodig een afschrift opgevraagd en de notaris gaat na wat de inhoud van het testament is. Ook als het testament op ons kantoor is, moet de notaris toch altijd nagaan of er niet een ander testament is gemaakt.

Bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de overledene het laatst woonde wordt nagevraagd of de overledene inderdaad gehuwd of ongehuwd was en wie de eventuele kinderen zijn. In sommige gevallen moet ook bij andere gemeenten informatie worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand overleden is zonder kinderen of een echtgenoot achter te laten. Dan moet onder meer bij de gemeente van de (laatste) woonplaats van de ouders navraag worden gedaan.

Na alle controles worden verklaringen van aanvaarding van de nalatenschap en eventuele volmachten voor de erfgenamen gemaakt en rondgestuurd. Deze verklaringen en volmachten komen ondertekend en gelegaliseerd weer terug. Als alles gecontroleerd is, kan de verklaring van erfrecht of executele door de notaris worden afgegeven.

De duur van deze procedure is meestal 2 tot 3 weken, maar kan bij de noodzaak van uitgebreid erfgenamen-onderzoek langer zijn.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken bent u vrij in uw notariskeuze. Elke notaris kan een verklaring van erfrecht voor u maken. U bent dus niet verplicht om naar de notaris te gaan die bijvoorbeeld het testament van de overledene heeft gemaakt. Voor een overzicht van de kosten die ons kantoor in rekening brengt voor het maken van een verklaring van erfrecht klikt u op de knop TARIEVEN.

Heeft u altijd een verklaring van erfrecht nodig? Een verklaring van erfrecht of van executele heeft u onder andere nodig om na het overlijden over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken. Maar let op; niet altijd heeft u een verklaring van erfrecht nodig, bijvoorbeeld als het gaat om geringe banktegoeden. Sommige banken zijn bereid geringe banktegoeden uit te betalen zonder verklaring van erfrecht, mits de bank wordt gevrijwaard door de erfgenaam aan wie wordt uitbetaald (die dan dus aansprakelijk kan zijn als een andere erfgenaam bij de bank claimt!). Een dergelijke handelwijze is coulance van de bank en het beleid verschilt dan ook per bank. Vraag zonodig eerst bij uw bank of een verklaring van erfrecht nodig is. Iets soortgelijks geldt bij de Belastingdienst voor kleine belastingteruggaven.

Niet altijd is één verklaring van erfrecht voldoende Soms heeft u niet genoeg aan één verklaring van erfrecht, namelijk als het gaat om het beschikken over vermogen dat niet alleen deel uitmaakt van de erfenis van de overledene maar ook van de erfenis van een ander. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een echtpaar met kinderen is in gemeenschap van goederen gehuwd en heeft een eigen woning. Vader overlijdt eerst, moeder enige jaren later. De kinderen gaan vervolgens over tot verkoop van het huis, dat nog op naam van de ouders of één van hen staat, en hebben daarvoor een verklaring van erfrecht nodig. Omdat het huis niet alleen deel uitmaakt van de erfenis van moeder maar ook van de erfenis van vader, kan het zijn dat alleen een verklaring van erfrecht betreffende moeders overlijden niet voldoende is. Een en ander hangt er ook van af hoe de erfenis van vader destijds is afgewikkeld. Als het gaat om dit soort situaties vragen wij u dat duidelijk aan te geven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.